KONKURS

2019-03-10 21:14

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim :Skarbiec wyobraźni" pod hasłem „Niezapomniana wyprawa z moim ulubionym bohaterem literackim”. Objętość pracy nie powinna przekroczyć 3 stron A4  maszynopisu (czcionka Times New Roman, 12). Ocenie podlegać będą:kompozycja (opowiadanie z dialogami, opisami), bogactwo świata przedstawionego, ukazanie emocji bohatera, wprowadzenie analizy wewnętrznej, oceny sytuacji, poruszanie problematyki społecznej, patriotycznej, ekologicznej, historycznej (do wyboru), bogactwo języka i jego poprawność. Mile widziane ciekawe ukazanie tła wydarzeń, humor.  Prace należy nadsyłać na adres polskisp10@gmail.com najpóźniej do 25 marca. Ilość prac, które mogą zostać zgłoszone przez szkołę, jest ograniczona. Uwaga Praca musi być oryginalna i samodzielna!. Zachęcamy do udziału.